BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2020-2021

Thứ ba - 27/07/2021 23:38
BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2020-2021
I.  SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH
- Trường được thành lập từ  năm 1992.
- Trường nằm trên địa phận xã Tân Ước, phía tây giáp xã Dân Hòa, phía đông giáp xã Thanh Văn, phía bắc giáp xã Đỗ Động, phía nam giáp xã Liên Châu, nơi đang trên đà phát triển và xây dựng nông thôn mới. 
- Trường được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo nên cơ sở vật chất đã đáp ứng được nhu cầu tối thiểu cho việc dạy và học. Trong những năm gần đây, trường đạt cơ quan văn hóa và trường học thân thiện, học sinh tích cực. Đặc biệt trong nhiều năm  gần đây trường liên tục  đạt danh hiệu tập thể hiệu lao động tiên tiến, và chất lượng học sinh đại trà, học sinh thi vào 10 được giữ vững.
- Những đặc điểm chính của đơn vị:
* Cơ cấu tổ chức: 
- Tổng số lớp: 09 lớp, tổng số học sinh: 311 học sinh
- Tổng số cán bộ giáo viên: 28 đồng chí.
+ BGH: 02 đồng chí. Trong đó: trình độ Đại học ( ĐH) 02 đồng chí
+ Giáo viên: 18. Trong đó: Đại học:08 đồng chí.
+ Nhân viên: 8 (biên chế 03, HĐ 05). Trong đó trình độ ĐH 04 đồng chí.
       * Cơ sở vật chất: Trường có diện tích 5.382 m2, có đủ các phòng học và 2 phòng chức năng. Trường đang phấn đấu để được công nhận trường chuẩn quốc gia vào năm 2022. Đến nay, cơ sở vật chất ngày càng được bổ sung, nhà trường đang được cấp trên cho xây mới phòng hiệu bộ; phòng đa năng và nâng cấp khu vệ sinh học sinh.
       * Các tổ chức Đảng, đoàn thể:
+ Chi bộ: có 17 đồng chí, trong đó có 16 đồng chí là đảng viên chính thức
+ Công đoàn cơ sở: có 28 đồng chí
+ Chi đoàn thanh niên: có 10 đồng chí
+ Liên đội thiếu niên TPHCM: có 311 em.
2. Chức năng, nhiệm vụ được giao:
Thực hiện theo Điều lệ trường trung học cơ sở (THCS), trường trung học phổ thông (THPT) và trường phổ thông có nhiều cấp học quy định về tổ chức và quản lý nhà trường; chương trình và các hoạt động giáo dục; giáo viên; học sinh; tài sản của trường; quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội.
Theo Điều lệ thì nhà trường có những chức năng và nhiệm vụ cụ thể như sau:
 Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông dành cho cấp THCS và cấp THPT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Công khai mục tiêu, nội dung các hoạt động giáo dục, nguồn lực và tài chính, kết quả đánh giá chất lượng giáo dục.
Quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên theo quy định của pháp luật.
Tuyển sinh và tiếp nhận học sinh; vận động học sinh đến trường; quản lý học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục trong phạm vi được phân công.
 Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục. Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong hoạt động giáo dục.
Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của Nhà nước.
Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia hoạt động xã hội.
Thực hiện các hoạt động về kiểm định chất lượng giáo dục.
Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021
1.1. Thực hiện chương trình SGK
- Trường chỉ đạo thực hiện đúng chương trình, đầy đủ các bộ môn theo kế hoạch giảng dạy do các tổ nhóm xây dựng phù hợp với nhà trường, địa phương và được Phòng Giáo dục và Đào tạo Thanh Oai phê duyệt.
   - Năm học 2020-2021 nhà trường cho học sinh học tự chọn bám sát các môn Ngữ văn, Toán đối với tất cả các khối lớp trong nhà trường để nâng cao chất lượng đại trà vả chất lượng thi vào lớp 10 của nhả trường.
1.2. Thực hiện quy chế chuyên môn, tổ chức các hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
- Trường quản lý chuyên môn trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của ngành: Chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học các bộ môn phù hợp với thực tiễn của nhà trường, bám sát khung chương trình của Bộ GD-ĐT, đảm bảo giảm tải. Hàng tuần, BGH kiểm tra 100% CBGV, có đánh giá, nhận xét và xếp loại.
- Quản lý chặt chẽ và cập nhật thường xuyên các loại sổ sách theo quy địnhtại Điều lệ trường THCS và quy định của Sở GD& ĐT Hà Nội.
- Trên cơ sở kết quả của năm học trước, đầu năm, trường đã xây dựng kế hoạch chương trình phụ đạo học sinh yếu kém và bồi dưỡng HSG.
- Quản lý, chỉ đạo, cải tiến phương pháp đánh giá học sinh - một trong những yêu cầu đánh giá kiến thức học sinh trên cơ sở chuẩn kiến thức bộ môn.
- Ngoài ra, trong năm học, trường tổ chức khảo sát 2 đợt để đánh giá kết quả giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh.
- Trường thực hiện nghiêm túc chỉ đạo hoạt động ngoài giờ lên lớp theo các chủ đề, lồng ghép giáo dục nếp sống văn minh thanh lịch và giáo dục kỹ năng sống. Tổ chức các hoạt động ngoại khoá, giáo dục di sản, hoạt động TDTT, văn nghệ, tập trung vào các đợt 20-11, 26-3. Tổ chức khuyến khích học sinh tham gia các trò chơi dân gian…
- Tổ chức nhiều hoạt động GD truyền thống, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, tri ân người có công.
- Tổ chức lồng ghép giáo dục đạo đức học sinh trong các môn học, hoạt động của đội, như:  Phong trào đọc và làm theo báo đội, Phong trào Thiếu nhi thủ đô thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, Phong trào thắp sáng ước mơ tuổi thơ, Phong trào kế hoạch nhỏ, Phong trào đền ơn đáp nghĩa,
- Triển khai dạy học đổi mới phương pháp, đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh ở tất cả các bộ môn.Tích cực sử dụng các kỹ thuật dạy học, tích cực ứng dụng CNTT trong giảng dạy…Đặc biệt, tổ chức dạy học hình thành và phát triển năng lực cho học sinh. Không bỏ rơi học sinh.
- Trường tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động 2 không với bốn nội dung“ Không tiêu cực trong thi cử, không bệnh thành tích trong giáo dục, không vi phạm đạo đức nhà giáo, không để học sinh ngồi nhầm lớp”, các hoạt động kỷ niệm trong năm của ngành GD&ĐT Hà Nội và liên ngành bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả phù hợp với điều kiện của nhà trường. Trên cơ sở phát động và thực hiện theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội, trường đã thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện.
- Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện Thanh Oai, Trung tâm y tế dự phòng  huyện Thanh Oai và Phòng GD&ĐT huyện Thanh Oai về công tác y tế học đường, nhà trường đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc khám sức khoẻ cho 100% học sinh, cán bộ công nhân viên trong nhà trường. Lập hồ sơ theo dõi sức khoẻ ban đầu, đầu tư mua xây dựng tủ thuốc,...Qua kiểm tra liên ngành y tế - giáo dục được đánh giá xếp loại tốt.
1.3. Kết quả cụ thể như sau
          a. Học sinh
* Đánh giá về chất lượng giáo dục toàn diện
*Kết quả HSG các cấp:
- Cấp thành phố: 01 em đạt giải ba môn Ngữ văn
- Cấp huyện: Lớp 9: 15 em trong đó 01 giải Nhất, 01 giải ba
+ Thi Olympic Lớp 6-8: 17 em, trong đó: 01 giải ba.
b. Giáo viên.
- Thi Giáo viên dạy giỏi: 03 đồng chí đạt giải khuyến khích cấp huyện môn Công nghệ, toán, mỹ thuật.
- Sáng kiến kinh nghiệm:
+ Cấp huyện: Loại A: 02 đồng chí. Loại B: 04 đồng chí. Loại C: 01 đồng chí.
+ Cấp trường: Loại A: 07 đồng chí. . Loại B: 21 đồng chí.
- Thi Công nghệ thông tin:
+ 01 giải nhì trưng bày sản phẩm CNTT.
+ 01 giải ba Kho học liệu điện tử
+ 02 giải khuyến khích Bài giảng E-learning.
+ 01 giải khuyến khích bài viết về ứng dụng CNTT.
- Thi cô giáo Tài năng duyên dáng: Đạt giải Nhất cụm và giải Nhì toàn ngành.
- Thi Nữ cán bộ duyên dáng: Đạt giải khuyến khích.
c. Về cơ sở vật chất:
- Cơ sở vật chất: Trường ngày càng được củng cố về cơ sở vật chất. Năm học 2020 -2021, trường tiếp tục đầu tư  xây mới nhà đa năng, khu hiệu bộ và nâng cấp khu vệ sinh của học sinh. Ngoài ra nhà trường đã đầu tư mua sắm thêm trang thiết bị để phục vụ công tác giảng dạy của nhà trường. Trường đảm bảo sạch sẽ thoáng mát cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.
d.Trường thực hiện tốt cuộc vận động xã hội hoá giáo dục.
 Nhà trường làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, huy động các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường hỗ trợ công tác phát triển giáo dục. Các tổ chức chính trị xã hội của xã Tân Ước, Chi bộ, công đoàn, chi đoàn, liên đội liên của nhà trường, nhất là Hội cha mẹ học sinh trường THCS Tân Ước hỗ trợ cả vật chất và tinh thần.
1.4. Các biện pháp trong tổ chức thực hiện và nguyên nhân đạt được:
a. Các giải pháp đạt hiệu quả:
- Tăng cường sự lãnh đạo của chi bộ trong tất cả các hoạt động của nhà trường; phối hợp tốt với các đoàn thể trong nhà trường để triển khai các hoạt động giáo dục.
- Tích cực đổi mới công tác quản lí, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lí; mạnh dạn phân quyền cho các tổ nhóm trong việc thực hiện các nhiệm vụ quản lí giáo dục.
- Thường xuyên tham mưu kịp thời với lãnh đạo các cấp để tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên trong mọi hoạt động của nhà trường.
- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót đồng thời phát huy các mặt tích cực giúp các tập thể cá nhân trong nhà trường hoàn thành nhiệm vụ.
- Thường xuyên duy trì các hoạt động thi đua, khen thưởng, động viên kịp thời các cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
- Tập thể sư phạm nhà trường có sự đoàn kết nhất trí cao, chấp hành tốt quy chế chuyên môn, quy định của cơ quan.
- Ban giám hiệu nhà trường đã bám sát tinh thần chỉ đạo của cấp trên, đổi mới phương pháp quản lý, phân công nhiệm vụ cụ thể và gắn trách nhiệm cho từng đồng chí.
b. Nguyên nhân đạt được
- Được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của Hội cha mẹ học sinh nhà trường, sự chỉ đạo sát sao của Phòng giáo dục và đào tạo huyện Thanh Oai.
- Đội ngũ cán bộ, giáo viên có trình độ chuyên môn, nhiệt tình trong công tác, yên tâm và gắn bó với nghề. Nhiều thầy cô bằng tâm huyết của mình đã góp phần rất lớn vào thành tích của nhà trường :
 - Tập thể đoàn kết, tham gia tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua do nhà trường, ngành phát động.
- Các ban ngành, đoàn thể trong nhà trường hoạt động đồng bộ và hiệu quả.
- Ban giám hiệu mạnh dạn đổi mới công tác quản lí trong các hoạt động giáo dục.

2. Báo cáo thực hiện các phong trào thi đua
a. Công tác chăm lo đời sống và thực hiện các chế độ chính sách:
- Công đoàn các trường đã tham gia góp ý để xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế chi tiêu Quỹ công đoàn cơ sở;
       -  Công đoàn đã làm tốt công tác tư tưỏng động viên cán bộ giáo viên nêu cao tinh thần trách nhiệm , chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng nhà nước và của nghành, tự giác hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch đề ra;
        -  Công đoàn phối hợp với Đảng ủy, BGH nhà trư­ờng tổ chức cho công đoàn viên học tập và tuyên truyền đư­ờng lối chính sách của Đảng và nhà n­ước qua buổi nghe thời sự vào đầu năm học, đẩy mạnh  các cuộc  vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực , xây dựng trường học văn hoá nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch, tiếp tục cuộc vận động hai không "  trong toàn Công đoàn đều thực hiện tốt;
        - Làm tốt công tác t­ư t­ưởng, mọi Công đoàn viên đều có ý thức trách nhiệm chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, Nhà n­ước, Ngành và nhà    trư­ờng đề ra, tự giác hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ và kế hoạch của mình đ­ược giao, kết quả 100% CĐV đều thực hiện tốt;
- Đã tổ chức sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống nhân các ngày lễ lớn nh­ư:  20/10, 20/11, 22/12 đạt hiệu quả và mang tính giáo dục cao đảm bảo an toàn trong thời kỳ phòng chống dịch;
- Công đoàn chủ động tham m­ưu với các cấp ủy Đảng, Chính quyền chăm lo tới đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện, ph­ương tiện làm việc cho CBGV-NV trong dịp tết Nguyên đán vừa qua.
- Ban chấp hành đã tham m­ưu với lãnh đạo nhà tr­ường, bố trí phân công chuyên môn, xếp thời khóa biểu hợp lý, ­ưu tiên giáo viên có con nhỏ, GV đang theo học các lớp nâng cao chuyên môn, tạo điều kiện thuận lợi cho anh chị em hoàn thành tốt công tác, học tập và có thời gian chăm sóc gia đình;
- Công đoàn đã làm tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho Công đoàn viên như:­ đảm bảo chế độ  trả  tiền lư­ơng, tiền thư­ởng,  BHYT, BHTT,  tăng l­ương định kỳ kịp thời.  Đặc biệt trong học kỳ vừa qua các đồng chí trong diện được hưởng chế độ thâm niên đã được truy lĩnh đầy đủ, đúng với quyền lợi của mình;
- Công đoàn đã tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời tới  gia đình các thành viên công đoàn khi có chuyện vui, buồn, gia đình có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt;  Hỗ trợ tổ chức Tết Trung thu, khen thưởng cho con của CBGVNV tại Time City và nhà hàng Sen Tây Hồ.
- Công đoàn nhà trường đã kêu gọi tham gia ủng hộ các hoạt động xã hội từ thiện, đóng góp xây dựng quỹ xã hội, ủng hộ miền Trung và các quỹ khác trong phòng chống dịch Covid 19 vừa qua tổng là 14.141.000 đồng.
b. Công tác tham gia quản lý:
          - Công đoàn phối hợp với Ban chi ủy, BGH nhà trường tổ chức hội nghị viên chức đầu năm, tại Hội nghị Công đoàn viên đ­ược phát huy quyền dân chủ,
đ­ược bàn bạc các chỉ tiêu đề ra của năm học và đi đến biểu quyết nhất chí cao từ đó mỗi công đoàn viên tự xây dựng kế hoạch  chỉ tiêu và biện pháp thực hiện cụ thể để hoàn thành chỉ tiêu đề ra;
- Công đoàn tham gia xây dựng, ban hành sửa đổi, bổ sung và thực hiện có hiệu quả nội quy, quy định, quy chế tiền lương, tiền thưởng, chi tiêu nội bộ, khen thưởng, kỷ luật của đơn vị.
- Xây dựng được quy chế phối hợp giữa BCH CĐ và BGH
- Tham gia cải tiến lề lối làm việc, cải thiện điều kiện làm việc: trang bị đầy đủ các cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ trong việc dạy học, đặc biệt trang bị đủ hai phòng ngoại ngữ phục vụ cho GV –HS học theo chương trình mới.
       - Chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân hoạt động tích cực, theo đúng luật định, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quy chế hoạt động của Công đoàn tr­­ường đề ra.
c. Công tác tham tuyên truyền, giáo dục và các hoạt động khác
- Công đoàn phối hợp với nhà trường tổ chức tuyên truyền, phổ biến, vận động đoàn viên và NLĐ chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, NQ của Công đoàn huyện, chấp hành nội quy, quy chế, quy định của cơ quan đơn vị, tuyên truyền về Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, Luật viên chức và các chế độ chính sách có liên quan  đến người lao động…
- Tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị và Quyết định số 522/QĐ-UBND đến các công đoàn viên.
- Cán bộ , giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện tốt nếp sống văn hóa học đường trong nhà trường.
- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên được nghe tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.
-  Do tình hình dịch diễn biến phức tạp nên công đoàn nhà trường không tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT trong nhà trường cho các công đoàn viên trong học kỳ năm học vừa qua.
- Ban chấp hành công đoàn thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng của CBNGNLĐ để từ đó có hướng giải quyết hoặc giúp đỡ kịp thời.
d. Tổ chức các phong trào thi đua
- Ban chấp hành công đoàn phối hợp với Ban chi ủy phát động 100% các đồng chí công đoàn viên tham gia cuộc thi “ Tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ huyện Thanh Oai”.
- Trong học năm học vừa qua đồng chí Phạm Thanh Tâm đã đã đạt Khuyến khích trong cuộc thi “ Nữ cán bộ duyên dáng”  do Liên đoàn lao động huyện và Hội liên hiệp phụ nữ huyện phối hợp tổ chức và tham dự cuộc thi ảnh Online “Nét đẹp cán bộ Thanh Oai thời Covid -19” do Liên đoàn lao động huyện, Hội liên hiệp phụ nữ huyện và Đoàn thanh niên huyện phối hợp tổ chức.
e.  Công tác xây dựng tổ chức Công đoàn và tham gia xây dựng Đảng
- Công đoàn đã xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động của CĐCS năm học 2020-2021 tới 100% công đoàn viên trong cơ quan.
- Đã giới thiệu và kết nạp 01 công đoàn viên cho Chi bộ.
- Giới thiệu 02 công đoàn viên đi học cảm tình Đảng.
- Đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của BCH.
- Công tác quản lý đoàn viên và hồ sơ của BCH CĐ đầy đủ.
- Thực hiện trao đổi, dự giờ rút kinh nghiệm nhằm nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp cho cán bộ, đoàn viên.
g. Công tác nữ công
- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác nữ công, về giới, bình đẳng giới.
- Ban nữ công đã tổ chức tốt các buổi sinh hoạt truyền thông về dân số, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, an toàn vệ sinh thực phẩm.
- Xây dựng và tổ chức tốt các phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu”, “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan” trong nữ CNVCLĐ; các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ, ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10)....
- Công đoàn kết hợp với Ban nữ công đã tổ chức khen thư­ởng gửi tặng quà cho con CBGV- NV đạt danh hiệu học sinh giỏi các cấp và thi đỗ vào các
tr­ường đại học trị giá tiền th­ưởng là 3.200.000 đồng.
- Đồng thời hỗ trợ tổ chức cho các con  CĐV trong ngày tết trung thu với số tiền là 3.200.000 đồng.
- Công đoàn kết hợp với Ban nữ công đã tổ chức hoạt động tặng hoa cho các đồng chí nữ công đoàn viên nhân ngày kỷ niệm 20/10, 8/3 và thi nấu ăn giữa các tổ.
h. Công tác kiểm tra, tài chính công đoàn
- Công đoàn chỉ đạo Ban tài chính thu chi quỹ CĐ đúng kế hoạch dự toán, đúng quy định của Công đoàn Ngành có chứng từ cụ thể, hợp lệ, hàng quý đều công khai tài chính một cách dân chủ, báo cáo với cấp trên rõ ràng, đúng định kỳ.
- Kết quả hoạt động của UBKT: Kết hợp với BGH, Tổ trư­ởng CM kiểm tra đánh giá xếp loại về thực hiện quy chế CM các công đoàn viên trong tr­ường, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách pháp luật, đ­ường lối của Đảng, giám sát việc trả tiền l­ương, tiền thư­ởng, thu chi tài chính, việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên.
- Không có đơn thư khiếu nại, tố cáo của CBGVNV có liên quan đến công đoàn.
k. Công tác thông tin báo cáo
Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo kịp thời, chính xác về Công đoàn cấp trên.
3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Toàn bộ CBGVNV luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng. Thực hiện đúng chính sách, chế độ, pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của Ngành, của địa phương. Thực hiện tốt Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Hai không” và cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo”; được phòng GD&&ĐT ra quyết định công nhận xuất sắc trong phong trào “Xây dựng Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Đồng thời tuyên truyền, vận động gia đình, cộng đồng dân cư nơi sinh sống chấp hành chính sách của Đảng và nhà nước.
- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên chấp hành tốt nội quy cơ quan, quy định của địa phương.
- Công đoàn và nhà trường luôn quan tâm tới đời sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên, và động viên, thăm hỏi kịp thời những hoàn cảnh gặp khó khăn, xây dựng tập thể trở thành mái ấm tình thương.
Vận động cán bộ, giáo viên làm công tác từ thiện:
- Hiến máu nhân đạo: tham gia 3 đợt, tổng số 7 lượt cán bộ, giáo viên tham gia, kết quả hiến được 12 đơn vị máu.
-  Ủng hộ quỹ, từ thiện các loại:   000.0000 đồng
4. Hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể.
- Chi bộ Đảng nhà trường có 18 đồng chí, trong đó đảng viên chính thức: 18, dự bị: 0 đồng chí; 100% đảng viên chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, kết quả xếp loại đảng viên năm 202003 đồng chí xếp loại đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các đồng chí còn lại đều được xếp loại đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; chi bộ được công nhận là chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Công đoàn nhà trường tổng số: 28 đồng chí,  làm tốt chức năng là cầu nối giữa lãnh đạo nhà trường với CBCNV, 100% CĐV thực hiện tốt chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước. Năm 2020, Công đoàn được Liên đoàn lao động huyện Thanh Oai công nhận là Công đoàn vững mạnh.
- Chi đoàn TNCS HCM là nòng cốt trong mọi phong trào thi đua, năm 2020 được Đoàn xã Tân Ước tặng giấy khen.
- Liên đội TNTP HCM được Hội đồng Đội huyện Thanh Oai công nhận là Liên đội mạnh.
- Chi Hội Khuyến học nhà trường đã làm tốt công tác xã hội hóa trong việc khen thưởng học sinh giỏi các cấp.

 
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ
( đã ký)
TM. BAN CHẤP HÀNH CĐCS
( đã ký)              
           Nguyễn Thị Ngọc Quý                                     Phạm Thanh Tâm
Mẫu số 03
DANH SÁCH TRÍCH NGANG THÀNH TÍCH TẬP THỂ
ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2020-2021
(kèm theo tờ trình……………………………………………..)
 
TT
Tên tập thể
 
Thành tích 3 năm gần nhất
(số quyết định, ngày tháng năm, nội dung khen, cấp ra quyết định khen thưởng)
1 Công đoàn trường THCS Tân Ước - Năm học 2018-2019: giấy khen của UBND Huyện Thanh Oai.
- Năm học 2019-2020: Giấy khen của LĐLĐ huyện Thanh Oai.
     

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây